วิธีการรับประทาน

การรับประทานถั่งเช่าชนิดแคปซูล CordyThai

1.การรับประทานถั่งเช่าสำหรับการบำรุงร่างกาย
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น

2.ผู้ป่วยโรคไต
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 1.5)
– มื้อละ 3 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 2.0)
– มื้อละ 5 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 3.0)

3.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ระยะเริ่มต้น)
– มื้อละ 3 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ระยะที่3-4)