ช้อปช่วยชาติ 2560

ช้อปช่วยชาติ 2560 ซื้ออะไรถึงได้ลดหย่อนภาษี รวบรวมสารพัดคำถามมาคลายความสงสัยให้เข้าใจกันแบบเคลียร์ๆ

ถูกใจนักช้อปเต็ม ๆ สำหรับมาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี 2560 ได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยปีนี้รัฐบาลใจดีขยายเวลาให้ช้อปปิ้งได้นานกว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 รวม 23 วัน 

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจยังมีคำถามอยู่ว่า ต้องซื้อสินค้า หรือใช้บริการรูปแบบไหน จึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แล้วจะได้เงินภาษีคืนเท่าไร พร้อมข้อสงสัยอีกมากมายที่กระปุกดอทคอมรวบรวมมาแจกแจงรายละเอียดให้หายข้องใจกัน

ช้อปช่วยชาติ 2560 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

- ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
- ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2561
- ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
- ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)
- สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ 
- ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
- ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

ช้อปช่วยชาติ 2560 ใครถึงจะได้ใช้สิทธิ?

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้คือผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2561 เพราะค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวช้อปช่วยชาติ เพราะอย่างไรเสียคุณก็ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ฯ อยู่แล้ว จะซื้อช่วงนี้หรือซื้อเมื่อไร ก็ไม่ต่างกัน

ช้อปช่วยชาติ 2560 หักลดหย่อนได้เท่าไร ได้เงินคืนแค่ไหน?

ฟังแล้วอย่าเพิ่งตาโต ! คิดว่าลดได้ถึง 15,000 บาทเลยหรือ เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่คุณเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ

shop_tax

สรุปได้ว่าผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น ผู้ที่มีฐานภาษี 35% หากซื้อสินค้าไป 15,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาทเลยทีเดียว เท่ากับว่าซื้อสินค้าแบบมีส่วนลดถึง 35% ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ ขณะที่ผู้ที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 15,000 บาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเท่านั้น หรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่ 5% 

ดังนั้นแล้ว คนที่มีฐานภาษีสูง ๆ จะได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติคุ้มค่าที่สุด ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 30,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่า สินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 15,000 บาทเพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 750 บาท อาจไม่คุ้มค่า และเป็นการก่อหนี้เพิ่มโดยใช่เหตุก็เป็นได้        

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการ อยากให้ลองคำนวณภาษีของตัวเองดูก่อนว่า ปี 2560 เรามีรายได้สุทธิที่หักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้วเท่าไร เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรามีฐานภาษีเท่าไร โดยสามารถดูวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 ได้ที่ 

          - วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2560

ช้อปช่วยชาติ 2560 ใช้หลักฐานอะไรเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี?

ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

          1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
          2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
          3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
          4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
          5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
          6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
          7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
          8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ kapook.com